Glas en tegel Annette

Kenia herinnering 2013, tegelmozaiek, 37x37x2cm Balancerend meisje 1 2010, tegelmozaiek, 43x43cm Tegel- en glasmozaiek 2010, 40cm Balancerend meisje 2 2011, glasmozaiek, 30x24cm  Meisje op bal 2011, glasmozaiek 30x24x2cm
Balancerend meisje 1 2011, glasmozaiek, 25x31cm Glas in koper 2012, 17x32cm